Trawienie i Pasywacja

Trawienie i pasywacja metali kolorowych

 

trawienie_1

 

Trawienie jest metodą oczyszczania powierzchni metali z produktów korozji, poprzez usuwanie ich z podłoża w kąpielach trawiących. W praktyce, trawieniu poddaje się najczęściej wyroby wykonane ze stali (stopów żelaza), stali nierdzewnej oraz miedzi mosiądzu, których produkty korozji, zależnie od warunków w jakich powstały, przyjęły postać:

  • zgorzeliny (zendry) – tlenki FeO, Fe3O4, Fe2O3 – produkty utleniania żelaza w wysokich temperaturach w procesie wytwórczym
  • rdzy – tlenki, wodorotlenki i zasadowe sole żelaza – produkty korozji atmosferycznej, powstające na skutek oddziaływania powietrza i wody


Podczas trawienia produkty korozji usuwane są z powierzchni metalu w różny sposób:

  • ulegają rozpuszczeniu w kwasie (np. produkty korozji atmosferycznej w kwasie solnym)
  • odrywane są od podłoża przez wydzielający się wodór (np. zgorzelina w kwasie siarkowym)

W celu nadania wytrawionej powierzchni odporności na dalsze reakcje z otaczającym środowiskiem detale poddajemy procesowi pasywacji.

Kontakt

Dane Kontaktowe

P.W. Cynkopol

ul. Glinki 146

85-861 Bydgoszcz

NIP: 953-100-96-88

Sekretariat:

tel. 884 884 819

fax. 52 363 00 62

biuro@cynkopol.pl

Produkcja i zapytania ofertowe:

tel. 502 500 944

tel. 502 488 583

biuro@cynkopol.pl

Fakturowanie:

tel. 884 884 479

marketing@cynkopol.pl

Znajdź Nas na mapie